0908.830404

Thực Phẩm

Cung cấp bơm cho dây chuyền sản xuất thực phẩm  như :

  • Bơm màng khí nén,
  • Bom trục vít,
  • Bom lobe cánh khế  …………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *